สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook

สำนักงานสภาพนักงาน มช.

ติดต่อเรา : โทร: +053-943018

ติดต่อเรา : โทรสาร : +053-943020

E-mail : senate@chiangmai.ac.th